Træning af nakken

Forslag til træning af nakken

Har får du forskellige forslag til træning af mennesker med belastende og langvarige nakketilstande. Programmerne er rettet mod det daglige kliniske arbejde og mod selv/hjemmetræning og træningssalen.

Træningsprogrammer

Herunder finder du forskellige forslag til træning af mennesker med belastende og langvarige nakketilstande. Programmerne er rettet mod det daglige kliniske arbejde og mod selv/hjemmetræning og træningssalen. Træningsprogrammerne har udgangspunkt i forskningsprojekter og klinisk erfaring. Dette med fokus på udholdenheds, styrke og muskelkontrol træning.

Du kan på Danske Fysioterapeuters hjemmeside finde den PowerPoint-præsentation, der blev brugt på Fagkongressen lørdag d. 19.3. 2022 og få baggrunden for workshoppen og programmerne.

Træning og specifikke øvelser anbefales i review-artikler og kliniske guidelines som intervention for mennesker med langvarigt/kronisk nakkebesvær. Evidensniveauet angives som moderat. Der er dog ikke data, der viser om en træningsform er mere effektiv end en anden, ligesom der mangler studier, der giver indikation på øvelsernes optimale dosering og intensitet.

Vi er derfor som klinikere nødt til at bruge patientpræferencer, egne præferencer og erfaringer ved opstilling og progression af træning og specifikke øvelser.

Vejledning og information om træning for nakketilstande

Ud over træningsprogrammerne har vi også opstillet en informationsside med oplysning og vejledning om træning for nakketilstande.

Vi håber, du kan bruge vores forslag. Vi vil meget gerne høre din respons på vores opsætning.

Bemærk at programmerne ikke kan printes direkte, da de er uploadede som billeder. Når du står med musen over et billede/program kan du bare taste ”kopier” og så sætte billedet ind i et windowfil. Fungerer fint.

Vi arbejder på at uploade programmerne som pdf – filer.

God fornøjelse.

Nils-Bo de Vos Andersen og Jens Erik Jørgensen.

Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Test og Træning.

Kontakt mail: nils-bo.andersen@stab.rm.dk.