Bestyrelsen

Formand og kursuskoordinator

Christine Ginnerup
ginnerup77@gmail.com
Tlf. 23302116

Næstmand og faglig tovholder

Nils Bo de Vos Andersen
aafys@dlgtele.dk
Tlf. 86680212 

Kasserer og medlems registrering

Denis Nyboe
denisnyboe@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem og faglig ansvarlig

AnneCharlotte Grønløkke