Nye tider ny hjemmeside

I Dansk selskab for Fysioterapeutisk Test og Træning har vi siden opstart i 90'erne været nytænkende og opsøgende i vores faglige og praktiske tilgang til fysioterapeutisk test og træning. Det vil vi gerne understrege med en ny hjemmeside og nye kurser.

af Anne-Charlotte Grønlykke - 05.11.2019

I Dansk selskab for Fysioterapeutisk Test og Træning er vi opsøgende på ny forskning og nye strømninger i den fysioterapeutiske praksis. Dertil er vi nysgerrige på, hvordan vi bedst tilgår træning ude i praksis.

Ny hjemmeside og fornyelse af kurser 

Vi har et ønske om at nytænke og opdatere fysioterapeutisk Test og Træning. Vi vil gerne have fingeren på pulsen; hvad rør sig på verdensplan nu og i fremtiden, i forskerkredse og hos Fysioterapeuterne i klinisk praksisk.

Af samme grund valgte vi, at vores første kursus i 2018 var med Thomas Bandholm, der forsker indenfor fysisk aktivitet og træning til optimering af patientforløb.  

Vores nye hjemmeside og en fornyelse/udvikling af vores kurser understreger, at vi bevarer den professionelle tilgang til træning, som vi startede helt tilbage i 90’erne under navnet MTT- gruppen med datidens viden om træningsterapi, og nu med de helt nye måleredskaber dynanometer, som vil være en del at vores kurser i 2019.

Erfaring og evidensbaseret viden 

MTT- træning er en træningsform som både baserer sig på styrke-udholdenhed og har baggrund i best practice, men underbygges også af forskning, hvor træningen specialiseres til den enkelte patient/kunde.
Og netop individuelt, vejledt og justeret træning er der evidens for er mere effektivt i forhold til hjemme træning.

Stuart McGill's forskning i træning, specielt målrettet til lænderyg patienter, har haft vores interesse igennem årene og været en del af vores længde ryg kurser. Det er med stor interesse, at vi har fulgt S. McGills tilgang til træning, specielt lændesmerte problematikken.

Hans bog i ny redigeret form, Low Back Disorders - Evidence-based Prevention and Rehabilitation, har inspireret os til at forny og udvikle vores lændekurser, hvor vi afholder det første i efteråret 2019.