Generalforsamling 2022

D. 31. marts 2022 afholder vi generalforsamling.

af Christine Ginnerup Illustration: Colourbox - 09.03.2022

Generalforsamlingen vil blive afholdt 31. marts 2022 kl 17.30, Jernbanegade, 8900 Randers C

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Evt
Forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste torsdag d. 15. marts. 2022.
 
Tilmelding til generalsforsamling skal ske på dsftt@fysio.dk