Generalforsamling 2021

Du kan læse formandens beretning nedenfor. Bestyrelsen forsætter som tidligere. Vi har dog valgt at konstituere os på en anden måde. Det kan du læse mere om i beretningen.

af Christine Ginnerup - 17.03.2021

Generalforsamling Dansk Fysioterapeutisk Selskab for Test og Træning.

                                                       Tirsdag d. 1.marts 2021 kl. 16.00

 

Valg af ordstyrer: Christine Ginnerup

Referent Nils-Bo de Vos Andersen

Ordstyreren konstaterer at Generalforsamlingen er  er lovligt varslet  indkaldt. Der er ikke indkomne forslag.

Årsberetning 2010. DSF/ DSFTT  

01.03. 2021

Formandens beretning:

2020 har virkelig være et mærkeligt år med store udfordringer for hele kloden, vores samfund, og også når vi fokuserer mikroskopet på vores fysioterapi. Fysioterapeuter har i sekundærsektoren været en del af beredskabet og indsatsen i coronabehandlingen, som praktiserende har vi kortvarigt været nedlukkede, men i 2. bølge var vi klart indbefattet som en vigtig del af sundhedssektoren. For selskaberne har det været vanskeligt at fastholde aktivitetsniveauet.  Med udgangspunkt i vores fælles ønske fra 2019 om at fastholde vores position som selskab havde vi opstillet en ambitiøs årsplan med mange spændende kursusaktiviteter.

Vi nåede at afholde ”The sporting knee” med Benoy Mathew og Glen Robbins England  i slutningen af januar måned, et fremragende kursus. Herefter blev al kursusaktivitet aflyst og nedlukket pga Covid – 19.

Ingen havde vel medio marts 2020 forestillet sig at det ville vare mere end nogle måneder. Nu er vi en hel del klogere. Med vores ambitioner og optimisme i behold håber vi dog at samfundet nu genoplukker så vi igen kan afholde planlagte kurdes. 1 skud i bøssen er 23. april hvor vi har indgået aftale med Thomas Bandholm om ”Fysisk træning i klinisk praksis”.

Herudover har vi aftaler med Ben og Glenn om et ”Foot and ancle” kursus. Det er bare at tage kontakten op, når der igen må rejses mellem landende. Hvornår det så er? Vi har med de 2 også aftaler om at forsøge at afholde ”The adult hip” og ”Sporting knee” i andre dele af landet. Region Nord er interesseret. Måske forsøge på Via College i Århus.

Herudover har vi planer om at gentage vores kursus om styrkemåling med manometer med Michael Thorborg. Igen måske bedste mulighed på Via College i Århus.

2020 var faktisk også året hvor vi som Faggruppe for MTT / Dansk Selskab for fysioterapeutisk test og Træning havde 20  års jubilæum.  Det kom til at gå ubemærket hen. Det kan vi godt give en tanke. Vi bør seimpelthen afhold eet jubilæumsseminar/konference.

En ikke forudset effekt af coronakrisen er det at have for meget tid. Den ekstra hjemmetid blev for mit vedkommende omsat i artikellæsning om nakkebesvær. Læsning der ret hurtigt overgik til en spirende ide om at opstille et nakkekursus. Ideen er blevet omsat til et nu ca. ½ færdigt kursus kaldet ”Nakke-Pakken”, der omfatter et 3 dages kursus med alt kliniske retningslinier, best-evidencebased practice, undersøgelse, patient undervisning, og træning.

Inspirationen kommer klart fra Ben og Glenn. Altså et kursus der rummer alle elementer af tilgang på området, ikke kun ”Test og træning” men selvfølgelig med selskabets udgangspunkt særligt fokus på fysisk aktivitet og øvelser, herunder også MTT. Øvelser er for nakkebesvær den stærkeste anbefaling. Det er min opfattelse at nakkebesvær er et område der i høj grad varetages af fysioterapeuter. Jeg tror vi med fordel kan opbygge større kompetancer.  Jeg håber dette kursus kan blive et nyt udgangspunkt for vores selskab. Vi har planer om en slags prøveballon og ønsker at afprøve det på studerende, altså simpelthen udbyde kurset på Via College.

Selvom 2020 ikke blev et år med mange kursusaktiviteter har vi alligevel i bestyrelsesarbejdet og i samarbejdet med Dansk Selskab for Fysioterapi være meget aktive. Vi har deltaget i alle annoncerede dialogmøder, planlægningsmøder, udvalgsarbejde om kommunikation til medlemmerne, deltaget i arbejdsgruppe om retningslinjer for commotio samt i selskabets generalforsamling. Jeg tror godt man kan sige at vi er kommet på landkortet i DSF.

Christine Ginnerup blev til DSF`s generalforsamling valgt som suppleant til bestyrelsen. Vi ønsker alle i bestyrelsen for vores lille selskab tillykke med valget og tror det med tiden kan medføre en bestyrelsespost.

Vi er IT-mæssigt og organisatorisk gået i luften med vores første nyhedsbrev. Godt gået.

Vi har i 2021 afholdt et passende antal bestyrelsesmøder. Har har coronakrisen lært os fordelen ved virtuelle møder, frem for fysiske møder. Jeg synes vi igen har fundet en hensigtsmæssig mødestruktur og frekvens. Denne øgede frekvens vilklart have betydning for vores fremtidige arbejde.

Vi har deltaget i planlægning af Fagkongres 2022. Vi har budt ind med workshop om ”Træning af mennesker med langvarigt belastende nakkebesvær”. Målsætningen er at udbrede viden om, erfaringer med og forslag til træning og specifikke øvelser for mennesker med belastende nakkebesvær. Forslaget er indsendt til forskningspanelet for Fagkongressen 22. Vi må så se om det bliver optaget. Ligeledes har vi været aktive i opstilling af et nakkesymposium.

På DSF`s generalforsamling blev plan2learn, fællesportal introduceret for alle selskaber med mulighed for kursusadministration og medlemsregistre. På deltagerne virkede det klart som en forstærkning af hele selskabet.

For os som et mindre selskab kan det måske være en mulighed for at opgradere på medlemstallet. Mit forslag er at vi i 2021 skal arbejde intensivt på at udvide medlemsskaren i selskabet. Vi skal simpelthen have opstille en plan for udvidelse af selskabet.

Tak for godt samarbejde i bestyrelsen. Tak til alle for indsatsen og den gode arbejdsindsats.

 

                                                                               Formand Nils-Bo de Vos Andersen

 

 

Formandens beretning godkendes.

Regnskab:

Fremlæggelse af regnskab ved kasserer DN. Årets resultat 7067,57. Kontobeholdning: 113.269.55

Møder Dansk Selskab for Fysioterapi. Rejseudgifter betales.

Kassererens beretning godkendes.

Tak for i år.

 

Ordinært bestyrelsesmøde:

1.

Bestyrelsens konstituerer sig:

Christine Ginnerup CG Formand, kursuskoordinator, dialog DSF

Nils-Bo de Vos Andersen. NBA Næstformand og fagligt ansvarlig, dialog DSF

Denis Nyboe DN Kasserer Økonomi, medlemslister, GDPR og udvikling

Ann-Charlotte Grønlykke AG.  Bestyrelsesmedlem og faglig ansvarlig.

 

  1. Strategi i forhold til medlemstal

Denis undersøger mulighed for tilmelding til kursus, der opfordrer til medlemskab. Link via /ifbm kursus tilmelding.

Kursusportal.

 

  1. Nyhedsbrev.

Invitation  kursus Thomas Bandholm. Ny konstituering af bestyrelsen

  1. Jubilæums konference.

Vi aftaler at opstille et jubilæumsarrangement. Ideer: adfærd, behandler, motivaton, måske ide med 3 skarpe på 3 timer.

  1. evt Ingen punkter.

Næste møde. Mandag d. 22. marts kl 20.00.  CG opstiller dagsorden med NBA

 

                                                                                   Referent Nils-Bo de Vos Andersen