Generalforsamling 2021

Den. 2. marts afholder vi generalforsamling

af Christine Ginnerup - 25.01.2021

Generalforsamlingen vil blive afholdt hos Gudenådalens Fysioterapi, Østergade 44, 8850 Bjerringbro

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Evt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste mandag d. 15. februar 2021.

 

Tilmelding til generalsforsamling skal ske på dsftt@fysio.dk