Generalforsamling fredag d. 15. nov.

DSFTT indkalder til vores årlige generalforsamling Afholdelse fredag d. 15. nov. kl. 17. på Gudenådalens Fysioterapi, Østergade 44, Bjerringbro. Tilmelding: 86680212 eller aafys@dlgtele.dk

07.11.2019

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer
    2. Formandens beretning
    3. Fremlæggelse af regnskab                                                                                                             r.
    4. Indkomne forslag    
    5. Evt
  2. Bestyrelsesmøde d.15.11.2019 i Dansk Selskab for Fysioteraputisk Test og Træning efter generalforsamlingen i Dansk Selskab for Fysioteraputisk Test og Træning

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen
2. Siden sidst
3. Fremtidige opgaver
4. Evt.