20 års jubilæumsarrangement

Hermed vil vi gerne invitere dig til DSFTT`s 20 års jubilæumskonference. Fredag d. 24. september 2021, kl. 9.45. – 15.45. VIA University College i Århus.

Sted: VIA University College Århus. Hedeager 2, 8200 Aarhus
Dato: 24. september 2021
Tidspunkt: 09:45
Pris: 350 kr for medlemmer - 550 kr (inkl medlemsskab for 2021)
Tilmeldingsfrist: 15. september 2021

Betaling ved tilmelding:

Reg nr 9805

Kontonr. 6751 5723 34

Vigtigt at du anfører navn ved overførelse

 

Vi ønsker i vores faglige selskab at markere at vi gennem mere end 20 år har forsøgt at fremme fysioterapeuters muligheder og kompetencer omkring måleredskaber og test af patienter, der skal indgå i trænings og genoptræningsforløb, samt fremme fagligheden omkring den efterfølgende fysioterapeutiske træning.

Baggrunden eller historien om vores faglige selskab går helt tilbage til 1998, hvor vi var en gruppe fysioterapeuter med særlig interesse i den norske træningsform Medicinsk Trænings Terapi kaldet MTT.

Overordnet fokuserede vi på, at der blev indført test af patienter inden træning, og generelt meget mere træning på fysioterapiklinikker. I 2000 oprettede vi en Faggruppe for Medicinsk trænings Terapi. I 2005 afholdt vi vores første egne kurser i MTT.

I regi af Danske Fysioterapeuter oprettedes i 2013 Dansk Selskab for Fysioterapi, der fungerer som en paraplyorganisation for 17 faglige selskaber. Heraf vores nuværende navn Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Test og
Træning.

Vi har siden årligt afviklet både egne kurser og kurser med internationale undervisere, indenfor et bredt spekter af måleredskaber, fysiske test, træningsmuligheder og rehabilitering.

Vi har til jubilæumskonferencen opstillet et program, der henvender sig til fysioterapeuter, der har interesse i det kliniske arbejde med træning og rehabilitering.

Program:

09.45: Ankomst Kaffe

10.15: Velkomst og præsentation ved DSFTT`s formand Christine Ginnerup

10.30 – 11.30: Mette Aadahl. fysioterapeut, MPH, ph.d. seniorforsker. Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Institut forIdrætsmedicin og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Institut forKlinisk Medicin, Københavns Universitet.

Mette er i marts 2021, tiltrådt som professor i reumatologi med fokus på fysioterapi ved rehabilitering, fysisk aktivitet og sundhedsfremme. I sit nye professorat ønsker Mette at udvikle,
afprøve, evaluere og implementere indsatser, der kan fremme fysisk aktivitet og reducere stillesiddende adfærd.

11.30 – 12.30: Behnam Liaghat. Fysioterapeut, PhD – stud. SDU.

Behnam er Specialist i sportsfysioterapi med en kandidatgrad fra University of Bath i England. Aktuelt PhD-stipendiatpå SDU og privatpraktiserende fysioterapeut. I indlægget tages udgangspunkt i Behnams forskning omkring styrketræning af patienter med skulder tilstande, herunder instabilitet og hypermobile led samt i den nye NKR om behandling af skulder smerter og nye trends inden for skuldertræning.

12.30 – 13.30: Frokost i gæstekantinen.


13.30 – 14.30: Cecilie Rud Budtz, fysioterapeut, cand. Scient.san., PhD studerende Arbejdsmedicinsk Klinik Herning, Århus Universitet. Projektleder for Pilotprojekt Udviklingsklinikker i fysioterapipraksis, Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Cecilie vil med baggrund i sit PhD studie afdække og beskrive røde flag og cancer i fysioterapipraksis. Cecilie vil præsentere sine aktuelle forskningsresultater, samt relevante anbefalinger til klinikere.

14.30 – 15.30: Julie Sandell Jakobsen MHSc, PhD, post doc. VIA University College Århus.

Julie vil med baggrund i sit PhD studie og arbejde som postdoc beskrive det kliniske billeder ved hoftedysplasi, kirurgiske alternativer, hvad vi ved om træning af patienter med hoftedysplasi og aktuel forskning.

15.30: Afrunding ved DSFTT´s næstformand Nils-Bo de Vos Andersen.

Sted: VIA University College Århus. Hedeager 2, 8200 Aarhus

Tidspunkt: Fredag d. 24. september 2021 kl. 9.45 – 15-45

Arrangør: Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Test og Træning.

Deltagerpris fysioterapeuter:
550 kr inklusiv medlemskab, 350 kr. for medlemmer.
(Meld dig ind i DSFTT her).

Vær obs kontigent for medlemskab afregnes gennem Danske Fysioterapeuter.

Hvis du ikke ønsker et medlemskab af DSFTT er prisen 750 kr.

Fysioterapeut-studerende: 250 kr (medlemsskab er gratis for studerende)