Nationale kliniske retningslinjer (NKR)

Hvad er Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR)?

Individuel tilpasning ved brug af NKR

De nationale kliniske retningslinjer er en guide til hvordan man bør diagnostisere, behandle og rehabilitere patienter. Der tages udgangspunkt i den seneste forskning og den faglige konsensus. Det er dog altid vigtig at man tilpasser sin undersøgelse og behandling individuelt til den enkelte patient.

Det er et fagligt skøn i den konkrete kliniske situation som skal afgørende. Hvis du følger en klinisk retningslinjer kan det være en god ide at dokumentere det i din journal, fx ved at indsætte linket til den pågældende retningslinje.

Behandling af patienter med subacrominalt smertesyndrom i skulderen

https://www.fysio.dk/globalassets/documents/fafo/kliniske-retningslinjer/muskuloskeletal/nkr-skuldersmerter-2021.pdf

Behandling af patienter med lumbal spinose

https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/fokus-paa-behandling-af-forsnaevring-af-rygmarvskanalen