Nationale kliniske retningslinjer (NKR)

De nationale kliniske retningslinjer er en guide til hvordan man bør diagnostisere, behandle og rehabilitere patienter. Der tages udgangspunkt i den seneste forskning og den faglige konsensus. Det er dog altid vigtig at man tilpasser sin undersøgelse og behandling individuelt til den enkelte patient. Det er et fagligt skøn i den konkrete kliniske situation som skal afgørende. Hvis du følger en klinisk retningslinjer kan det være en god ide at dokumentere det i din journal, fx ved at indsætte linket til den pågældende retningslinje.

Behandling af patienter med subacrominalt smertesyndrom i skulderen

https://www.fysio.dk/globalassets/documents/fafo/kliniske-retningslinjer/muskuloskeletal/nkr-skuldersmerter-2021.pdf

Behandling af patienter med lumbal spinose

https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/fokus-paa-behandling-af-forsnaevring-af-rygmarvskanalen