Hvad er Medicinsk Trænings Terapi?

Medicinsk Trænings Terapi (MTT) er en specialiseret træningstilgang indenfor det fysioterapeutiske fagområde, udviklet i Norge af fysioterapeut Oddvar Holten.

Medicinsk trænings Terapi (MTT) er baseret på mere end 30 års klinisk erfaring og sidenhen også på forskning. MTT blev i 60'erne udviklet af fysioterapeut og manuel terapeut Oddvar Holten fra Norge. Det er en etableret behandlingsform i Europa og Nordamerika.

MTT er aktiv rehabilitering, der har til formål at genoptræne patienter fra adskillige sundheds faglige specialer som f.eks. ortopædi, reumatologi, neurologi, medicin mv.

Med doserede øvelser sættes patienten i gang med et aktivt og individuelt tilpasset genoptrænings program. Der behandles for smerte, nedsat stabilitet og bevægelighed - udholdenheden og styrken forøges så patienten bedres i sine daglige funktioner.

MTT's force er den individuelle tilpasning som benyttes til behandling af alle typer af patienter fra eliteidræts udøveren over patienten med akutte smerter efter f.eks indsættelse af et nyt knæ til den kroniske smertepatient.

MTT anvendes gerne i sammenspil med andre fysioterapeutiske fagområder som f.eks. Manuel Terapi eller Mekanisk Terapi alt efter patientens symptomer og tilstand.

MTT lægger vægt på rigtig dosering af øvelser for at kunne øge tolerancen for belastning og for at normalisere muskelbalance og koordination.

Hver patient har sit eget øvelses program som typisk består af 7 – 9 øvelser. Øvelsernes udgangsstilling og dosering er nøje tilrettelagt efter patienternes individuelle behov.

Der er udviklet specielt træningsudstyr til MTT, som præcist kan indstilles til øvelsernes udgangsstilling og sværhedsgrad. Det specielle udstyr og MTT konceptets mulighed for at tilpasse og graduere øvelserne muliggør træning af alle typer patienter.