Dansk Selskab for Fysioterapeutisk test og træning

Fysioterapi, fysiotest og kurser i Danmark

Selskabets formål

Som medlem af Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Test og Træning bliver du en del af et stort netværk af ambitiøse fysioterapeuter. Vi ønsker at fremme fysioterapeuters muligheder og kompetencer omkring måleredskaber og test af patienter, der skal indgå i trænings- og genoptræningsforløb samt fremme fagligheden omkring den fysioterapeutiske træning.

Vi afvikler hvert år både egne kurser og kurser med internationale undervisere, indenfor et bredt spekter af måleredskaber, fysiske test, træningsmuligheder og rehabilitering.

Ved deltagelse på vores kurser kan du optjene ETCS point til specialiserings ordningen hvis du vil lave en ansøgning til certificeret kliniker eller specialist.

Om Dansk Selskab for Fysioteraputisk Test og Træning

Det faglige selskab blev dannet i 2012. Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Test og Træning opstod på baggrund af MTT-gruppen, en interessegruppe omkring den Medicinske Trænings Terapi, som blev stiftet i 1999.

Nu arrangerer vi kurser som afdækker den nuværende evidens inden for undersøgelse, behandling og træning af forskellige muskuloskeletale problematikker.

Bliv en del af det faglige fællesskab

Du kan blive medlem af Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Test og Træning hvis du også er medlem af Danske Fysioterapeuter.

Det årlige kontingent er 200 kr som opkræves via din betaling til Danske Fysioterapeuter. Kontingentet er fradragsberettiget.

Det er gratis for studerende at være medlem af Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Test og Træning.

Følg Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Test og Træning på facebook